DÍLA K DISPOZICI

ŽIVOTNÍ CESTY – LIFE JOURNEYS

Přeji krásný den, každý žije svůj život, kráčíme vlastní cestou ke splnění svých cílů, tužeb a přání. Máme možnost volby, jakou cestou se vydáme, zda vyšlapanou či trnitou, klikatou a plnou nástrah. Vždy záleží na každém z nás, zda je silný a pustí se do neprobádané trnité cesty, aby získal víc, či je slabý, zranitelný, nemá dost odvahy a jde cestou vyšlapanou “jednodušší”. To rozhodnutí, je na každém z nás a nikdo jiný ho za nás nedělá, je to náš život, vždy se můžeme svobodně rozhodnout a tak vznikl i tento obraz, který ve vás doufám evokuje různé cesty poznání…

Velikost: 100 x 70 cm
Technika: akryl na plátně

Cena: 7 800 Kč

POKUD MÁTE ZÁJEM O TENTO OBRAZ, PROSÍM KONTAKTUJTE MĚ.

_____________________________________________________________________

I wish you a beautiful day! Everyone lives their own life, they walk their own way to fulfill goals, desires, and wishes. We have the option of choosing which way to go, whether trampled one or thorny, tortuous, and full of traps. It always depends on each of us whether one is strong to embark himself on an unexplored path to gain more, or whether he is weak, vulnerable, maybe does not have enough courage and follows the easier path. That decision is up to each of us and no one else makes it for us. This is our life, it is always possible to decide freely and so this painting arose. I hope it evokes various paths of knowledge in you…

Size: 100 x 70 cm
Technique: acryl on canvas

Price: 7 800 Kč (300 EUR)

IF YOU ARE INTERESTED IN THIS PAINTING WRITE ME AN EMAIL.