Prodáno

VODA – THE WATER

Naše záměry a plány se často do našeho života odrážejí tak, jako se odráží realita na vodní hladinu. Ne vždy je každý odraz přesnou kopii své předlohy na břehu, roztéká se a vlní. Pitoreskní obrazy nám občas vytváří i náš život, někdy je třeba tedy začít znovu a podívat se z jiného úhlu.

Velikost: 40 x 25 cm
Technika: akryl na plátně
_____________________________________________________________________

Our intentions and plans are often reflected in our lives as reality is reflected on the water surface. Not every reflection is an exact copy of what is on the shore, it spreads and waves. Picturesque images sometimes create also our own lives, so sometimes it is necessary to start again and look from a different angle.

Size: 40 x 25 cm
Technique: acryl on canvas