Prodáno

TAJEMSTVÍ – THE SECRET

Své sny, vášně a představy v sobě téměř každý skrývá. Bojíme se opovržení, odmítnutí, nepochopení, zatracení. Kdo má ale právo soudit druhé? Vyjadřovat se a hodnotit? Onu pomyslnou hranici nemorálnosti, zvrhlosti a etiky má každý nastavenou jinak. Tvář částečně skrytá v tomto obraze vyjadřuje tuto potřebu skrývat, ale zároveň potřebu se odhalit, ukázat světu, kým jsme a zároveň cítit obavu ze soudů ostatních lidí. Každý máme svá skrytá i odhalená tajemství.

Velikost: 60 x 60 cm
Technika: akryl na plátně, decoupage
_____________________________________________________________________
Almost everyone hides their dreams, passions, and ideas. We fear contempt, rejection, misunderstanding, damnation. But who has the right to judge others? Express yourself and evaluate it? Everyone has that imaginary boundary of immorality, perversion, and ethics set differently. The face partially hidden in this image expresses this need to hide but at the same time the need to reveal ourselves, to show the world who we are, and at the same time to feel fear of other people’s judgments. We have our hidden and revealed secrets.

Size: 60 x 60 cm
Technique: acryl on canvas, decoupage