DÍLA K DISPOZICI

SKRYTÁ TOUHA – HIDDEN DESIRE

Podobný obraz jsem namalovala na zakázku. Poté jsem přemýšlela o lidech a jelikož hodně lidí je uzavřených do sebe, tak jsem namalovala tento obraz, v kterým se (si myslim) hodně lidí shlédne a třeba je k nečemu budu motivovat.

Proč SKRYTÁ TOUHA?
Jsme lidské bytosti a je normální, že každý má své sny, touhy něco zkusit, někam se podívat, něco dokázat, něco prožít. Ale každý si hrajeme na něco, kdo v podstatě nejsme a když se za náma zavřou dveře, tak začínáme být svý, ne stoprocentně před svou rodinou, známýma či partnerem, ale sami před sebou. Začínáme opět se uchylovat do těch našich snů, nevyřčených tužeb, které se bojíme někomu říct a hodně lidí je smířeno s tím, že jeho sny zůstanou jeho sny nadále, aniž by se pokusil o nich s někým mluvit… Co by na to řekli lidi? Co by si o něm mysleli? Vždyt by ho pomluvili, upálili…! 😵 Vždyť jen vy máte ty tajné touhy a ostatní jsou úplně normalní, kteři nemají své sny…. Ale tak to vůbec není! Každý máme svý sny, touhy, přání a je jen na nás, zda to vykřicíme do světa, nehledě na to, co si o nás lidé pomyslí. To by jste se divili kolik lidi by s váma sympatizovalo ! 😉

❗️Buďte svý!
❗️Buďte originální!
❗️Buďte to VY!
❗️Žijte svůj život, ne ničí jiný!

Velikost: 40 x 50 cm
Technika: akryl, tuš, obvazový materiál, dřevo, strukturová pasta

Cena: 6 300,- Kč

POKUD MÁTE ZÁJEM O TENTO OBRAZ, PROSÍM KONTAKTUJTE MNE.

___________________________________________________________________________________
I painted a similar picture to order. Then I thought about people and, as a lot of people are locked in, I painted this picture which (I think) a lot of people will see, and maybe I will motivate them to do something.

Why HIDDEN DESIRE? We are human beings, and it is normal for everyone to have their dreams, their desires to do something, to take a look somewhere, to try something, to experience something. But we all play at being someone we are not, and when the door closes behind us, we begin to be our own person, not one hundred percent in front of our family, acquaintances or partners, but in front of ourselves. We begin to take refuge in our dreams again, unspoken dreams that we are afraid to tell anyone about, and many people are reconciled to the fact that their dreams will remain their dreams, without trying to talk about them to anyone. What would people think of them? They would slander them, burn them. After all, only you have those secret desires, while others are perfectly normal, and do not have their dreams….But it is not like that at all! We each have our dreams, desires, wishes, and it’s up to us to shout it out to the world, no matter what people think of us. You would be surprised how many people would sympathize with you! 😉

❗️Be your own person!
❗️Be original!
❗️Be yourself!
❗️Live your own life, not anyone else’s!

Size: 40 x 50 cm
Technique: acryl on canvas, bandage material, ink, wood, structure paste

Price: 6 300,- CZK (242 EUR)

IF YOU ARE INTERESTED IN THIS PAINTING WRITE ME AN EMAIL.