DÍLA K DISPOZICI

PROUDY – CURRENTS

Dříve či později se všichni smíříme s tím, že náš život musíme plánovat, že žijeme v realitě a že musíme mnoho zvládnout, obětovat a prožít, abychom dosáhli svých cílů. Ale stále máme svoje, byť i nedosažitelné sny, ke kterým se můžeme vracet, abychom unikli z reality všedních dnů. Uchylujeme se ke svým snům, jako do bezpečné náruče a necháváme se unášet proudy snových řek až do nekonečných dálek těch nejkrásnějších moří.

Velikost: 60 x 70 cm
Technika: akryl na plátně, modelovací pasta

Cena:
Originál: 17 500,- Kč
Reprodukce: 5 100,- Kč – digitální tisk na plátno ve vysoké kvalitě

POKUD MÁTE ZÁJEM O TENTO OBRAZ, PROSÍM KONTAKTUJTE MĚ.
____________________________________________________________________

Sooner or later, we all reconcile with the fact that we have to plan our lives, live in reality, and that we have to manage, sacrifice and experience a lot to achieve our goals. But we shall still have our dreams, even unattainable, to which we can return to escape the reality of everyday life. We return to our dreams, as in to the safe arms, and let ourselves be carried away by the currents of dream rivers to the endless distances of the most beautiful seas.

Size: 60 x 70 cm
Technique: acryl on canvas, structure paste

Price:
Original: 17 500,- CZK (757 EUR)
Reproduction: 5 100,- CZK (196 EUR) – digital print on a canvas – high quality

IF YOU ARE INTERESTED IN THIS PAINTING WRITE ME AN EMAIL.