DÍLA K DISPOZICI

PROPUKNUTÍ – OUTBREAK

Tímto obrazem jsem zachytila ten moment, kdy se rodí nová konkrétní emoce. Kdy se utváří její základní forma. Vzniká a propuká jako okamžitá, či naopak pozvolná reakce na námi prožité štěstí či útrapy. Ve své konečné podobě bude křikem, pláčem, radostným tancem, nadávkou, či celou plejádou ztělesněných pocitů. Obraz by měl připomenout, že všechny naše emoce netrvají věčně. Mají svůj počátek, ale také svůj konec… A jak jsem již psala v úvodu, zde je zachycen onen moment zrození, propuknutí nové emoce.

Rozměry: 70 x 70 cm
Technika: akryl na plátně, modelovací pasta

Cena:
Originál: 14 000,- Kč
Reprodukce: 5 300,- Kč – digitální tisk na plátno ve vysoké kvalitě

POKUD MÁTE ZÁJEM O TENTO OBRAZ, PROSÍM KONTAKTUJTE MĚ.
_____________________________________________________________________

With this painting, I captured the moment when a new concrete emotion is born. When its basic form is formed. It arises and bursts as an immediate or, on the contrary, gradual reaction to the happiness or suffering we have experienced. In its final form, it will be a scream, a cry, a joyful dance, a swear word, or a whole host of embodied feelings. The image should remind us that not all of our emotions last forever. They have their beginning, but also their end … And as I wrote, here is captured the moment of birth – the outbreak of a new emotion.

Size: 70 x 70 cm
Technique: Acryl on Canvas, Structure Paste

Price:
Original: 14 000,- CZK (540 EUR)
Reproduction: 5 300,- CZK (203 EUR) – digital print on a canvas – high quality

IF YOU ARE INTERESTED IN THIS PAINTING WRITE ME AN EMAIL.