Prodáno

POŽEHNÁNÍ – THE BLESSING

Požehnání si často spojujeme se sakrální tématikou, ale není snad každý den tak trochu požehnáním? Požehnáním je pro mě i možnost tvořit a do tohoto plastického obrazu jsem promítla svou představu o mechanice požehnání.

Velikost: 60 x 40 cm
Technika: akryl, modelovací pasta, polystyren, dřevo
_____________________________________________________________________

We often associate blessings with sacred themes, but isn’t that a bit of a blessing every day? It is also a blessing for me to be able to create, and I have projected my idea of ​​the mechanics of blessing into this plastic painting.

Size: 60 x 40 cm
Technique: acryl, structure paste, polystyrene, wood