Prodáno

NEBE – THE SKY

I když si občas odskočím ke krajinomalbám, ani tak nezapomínám na můj primární směr, kdy se do svých obrazů snažím vkládat především emoce. V tomto případě jde o řeku protékající zimní krajinou, roztávající sníh se pojí s vodou v řece, ervené nebe se odráží v tomto neopakovatelném spojení a společně tak tvoří jedinečný okamžik. Stejně, jako náš život plný neopakovatelných okamžiků. Zachyťte je alespoň ve svých vzpomínkách.

Velikost: 45 x 36 cm
Technika: akryl na sololitu, rám
____________________________________________________________________

Although I sometimes bounce back to landscape paintings, I still don’t forget my primary direction, when I try to insert emotions into my paintings. In this case, it is a river flowing through the winter landscape, the melting snow is combined with the water in the river, the red sky is reflected in this unique connection and together they form a unique moment. Just like our life full of unique moments. At least capture them in your memories.

Size: 45 x 36 cm
Technique: acryl on hardboard, framed