DÍLA K DISPOZICI

LOUKA – THE MEADOW

Květiny uklidňují, hladí všechny naše smysly, jejich barevná rozmanitost lahodí našemu oku a některé voní tak nádherně, až se tají dech. Chtěla jsem vytvořit pozitivní obraz rozkvetlé letní louky, cítíte při pohledu na tento obraz tu svěžest a něžný dotek okvětních lístků? Harmonie květin a barev přináší klid na duši a tento obraz se bude krásně vyjímat všude tam, kam chcete navodit pocit uvolnění a pohody.

Velikost: 80 x 80 cm
Technika: akryl na plátně

Cena: 5 000 Kč

POKUD MÁTE ZÁJEM O TENTO OBRAZ, PROSÍM KONTAKTUJTE MĚ.
_____________________________________________________________________

Flowers calm us down, please all our senses, their variety of colors delights our eyes, and some smell so beautiful that it takes your breath away. I wanted to create a positive painting of a flowering summer meadow, do you feel the freshness and gentle touch of the petals when you look at this image? The harmony of flowers and colors brings peace to the soul and this image will stand out beautifully wherever you want to evoke a feeling of relaxation and well-being.

Size: 80 x 80 cm
Technique: acryl on canvas

Price: 5 000 Kč (192 EUR)

IF YOU ARE INTERESTED IN THIS PAINTING WRITE ME AN EMAIL.