Prodáno

LÁSKA – LOVE

Nemohla bych tvořit akrylové emoce, aniž bych opomenula jeden z nejkrásnějších a zároveň nejbolestivějších pocitů, které člověk zná. Láska nás utváří, udává nám směr a má asi nejvíce podob a definicí, počínaje sebeláskou, přes lásku k lidem, zvířatům i věcem. To, co pro jednoho je jenom pes, dítě, nebo prodavačka v obchodě, může být pro jiného celým světem.

Velikost: 40 x 40 cm
Technika: Akryl na plátně, modelovací pasta, decoupage, dřevo, mix materiálů

_____________________________________________________________________

I could not create acrylic emotions without neglecting one of the most beautiful and at the same time most painful feelings one knows. Love shapes us, gives us direction, and has probably the most forms and definitions, starting with self-love, through love for people, animals, and things. What for one is just a dog, a child, or a saleswoman in a store can be the whole world to another.

Size: 40 x 40 cm
Technique: Acryl on canvas, structure paste, decoupage, wood, mixed materials