Prodáno

KŘÍŽ – THE CROSS

Kříž je symbolem pro víru, pokoru, naději a sebezpytování. Nevnímám jej jako religionistické dogma. Tímto dílem se snažím poukázat na to, že bychom vždy měli v něco věřit, především však v sebe sama a mít vždy své symboly, které nám připomínají, jaké uctváme hodnoty a jací chceme být.

Velikost: 50 x 50 cm
Technika: akryl na plátně
____________________________________________________________________

The cross is a symbol of faith, humility, hope, and self-examination. I do not perceive it like a religious dogma. With this work, I try to point out that we should always believe in something, but above all in ourselves and always have the symbols that remind us of what values ​​we worship and what we want to be.

Size: 50 x 50 cm
Technique: acryl on canvas