DÍLA K DISPOZICI

Karma

Při malovaní tohoto obrazu jsem měla zvláštní pocity a myšlenky, že stejně celý ten náš život se točí dokola a to, co my zasejeme v životě, to i sklidíme. Myslela jsem na sebe, lidi, které znám a jejich životní zkušenost, strasti, útrapy a na to, že hodně lidí si za to může vlastně i samo, i když o tom nevědí či si to nechtěl přiznat.
A proto jsou na obraze vyobrazeny kruhy, silné či tenké, různé barvy pozitivní i negativní, chladné i teplé.
Vše se nám vrací pořád dokola.

Proc? Protože :
Karma!

Pro většiny z nás je „karma“ jen slovo, ale nikdo netuší, co to přesně
znamená, když se řekne „Doběhla tě karma“.
Abych tu nemluvila dlouhé fylozofické úvahy,
tak ve stručnsti karma je zákon příčiny a následku.
Je to čin jak se chováme, myslíme, mluvíme.
My ovlivnujeme karmu.
To vše se prolíná do našeho budoucího života a podle toho tak, jak se chováme, tak
to i sklízíme. Když se človek chová negativně,
špatné věci se mu vrací do života. A naopak. Pozitivní myšlení, kladné,
slušné jednání, to vše se nám v podobě dobrých zpráv vrací a nasledně se podle toho i chováme.
Když se nám daří, smýšlíme a chováme se pozitivně – dobře a proto i můžeme očekávat lepší budoucnost, ale
pokud myslíme negativně, chováme se hrubě, tak nemůžeme očekávat lepší budoucnost.
Karma není osud, je to tvá budoucnost, kterou si můžeš řídit.
Bohužel karma je malý Pán a samozřejmě se nedá vše ovlivnit a na náš život, jakým způsobem
ho vedeme, mají vliv i jiné aspekty.

Velikost: 80 x 60 cm
Technika:akryl na plátně, modelovací pasta

Cena: 7 800,- Kč

POKUD MÁTE ZÁJEM O TENTO OBRAZ, PROSÍM KONTAKTUJTE MNE.

________________________________________________________________________________

While producing this painting I had some strange feelings and thoughts; that our whole life is spent spinning around and that what we sow we will eventually reap. I thought about myself, the people I know and their life experiences and that negative situations can often be of our own making – even if we don’t recognise it or want to admit it. This is why the painting depicts circles, strong or thin, different colours both warm and cold, positive & negative. Everything comes back to us.

Why? Because of:
Karma!

For most of us ‚karma‘ is just a word, but few know exactly what it means when we hear the phrase ‚karma has overtaken you‘. Without getting into a long philosophical discussion, in short karma is the law of cause and effect. So, however we behave, think or speak we influence karma. It blends into our future lives and, depending on how we behave, we will reap it. When a person behaves in a negative way bad things can come back to affect their life. Conversely, positive thinking and positive decent behaviour will come back to us in the form of good news when we behave accordingly. When we think and behave positively we are successful and can expect a better future, however if we think negatively and behave rudely to others we should not expect a better future.
Unfortunately, Karma is only a part of the universe and life and we can’t control everything in our lives, so karma is not destiny, it is part of your future, a future that you can control.

Size: 80 x 60 cm
Technique: acryl on canvas, structure paste

Price: 7 800 CZK (300 EUR)

IF YOU ARE INTERESTED IN THIS PAINTING WRITE ME AN EMAIL.