DÍLA K DISPOZICI

ČAS – TIME

Jak praví klasik, čas je relativní. V našem životě hraje jednu z nejdůležitějších rolí a řídí naše cesty někdy neúprosným odpočítáváním. Některé chvilky uběhnou rychle, jako mávnutí motýlími křídly, jiné se vlečou jako samotný proces líhnutí v motýla. Pohled na tento obraz by mohl evokovat pomíjivost okamžiku a důležitou roli času v našem životě.

Velikost: 50 x 50 cm
Technika: akryl na plátně, modelovací pasta, decoupage

Cena: 3 400 Kč

POKUD MÁTE ZÁJEM O TENTO OBRAZ, PROSÍM KONTAKTUJTE MĚ.
_____________________________________________________________________

As the classic says, time is relative. He plays one of the most important roles in our lives and drives our journeys through sometimes relentless countdowns. Some moments pass quickly, like a flutter of butterfly wings, others drag on like the process of hatching in a butterfly. A look at this image could evoke the transience of the moment and the important role of time in our lives.

Size: 50 x 50 cm
Technique: acryl on canvas, structure paste, decoupage

Price: 3 400 Kč (130 EUR)

IF YOU ARE INTERESTED IN THIS PAINTING WRITE ME AN EMAIL.