DÍLA K DISPOZICI

BLUDIŠTĚ SMYSLŮ-LABYRINTH OF SENSES

Jistě jste zažili ten pocit, kdy jste něco chtěli v životě udělat a po nějaké době jste změnili svůj názor a udělali to jinak. Je jedno jak to vše dopadlo, jen záleží, zda člověk s tím svým rozhodnutím je či není spokojen, má z toho dobrý pocit a neuvažuje, že by to své rozhodnutí chtěl vrátit. A jak říká citát – člověk míní život mění. Proto vznikl tento obraz, jelikož v něm je použito hodně barev, které vyznačují pocity, emoce, vyznačují naše životní dráhy a pochodové myšlenky, které se stejně ve finále sloučí dohromady a vznikne jeden finální výsledek – rozhodnutí. Samozřejmě je na každém kdo co v tom obraze vidí, spíš každý bude soudit podle svých pocitů a životních zkušeností.

Velikost: 70 x 70 cm
Technika: akryl, pouring na plátně, tuš

Cena:
Originál: 13 500,- Kč
Reprodukce: 5 300,- Kč digitální tisk na plátno ve vysoké kvalitě

POKUD MÁTE ZÁJEM O TENTO OBRAZ, PROSÍM KONTAKTUJTE MNE.
_____________________________________________________________________
Surely you have experienced the feeling when you wanted to do something in life and after a while changed your mind and did it differently. How it all turned out depends on whether or not the person is satisfied with his or her decision, feel good about it, and do not wish he or she could reverse it. And as the quote says – man means life changes. That is why this painting was created, because it uses a lot of colours that show feelings, emotions, mark out our life paths, thoughts, which will finally merge together and create one final result. Of course, it is up to each individual who sees what in this picture. Everyone will judge according to his or her feelings and life experiences.

Size: 50 x 50 cm
Technique: acryl, pouring on canvas, ink

Price:
Original: 13 500,- CZK (757 EUR)
Reproduction: 5 300,- CZK (253 EUR) – digital print on a canvas – high quality

IF YOU ARE INTERESTED IN THIS PAINTING WRITE ME AN EMAIL.